ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಗೆ…

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮದಡಿ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ವಿ.ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು.