ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಂಜೀವಿನಿ ನೌಕರರು ಹಾಗು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಘ ವಿವಿಧ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು