ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿರೋದಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿರೋದಿಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಯುಐ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.