ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ- ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್

ನವದೆಹಲಿ, ನ 10- ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ರಕ್ಣಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.


ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಭರತ್ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ ಐದನೇ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಸಶಸ್ರ್ತಪಡೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ‌ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಬಕವಾದ ಸಶಸ್ತ್ತ ಪಡೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಷ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರಪಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಶಸ್ತ್ತ ಪಡೆಯಮನನ್ಯುಬಲಪಡಿಸಯವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.,