ಸಿಸಿಬಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ದಯಾನಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಶರಣಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ಧಾರೆ.