ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ…

ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕಡಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ || ನಾಡೋಜ ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಪ್ರೊ .ಜಿ. ಎಸ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊ .ಎಂ.ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ