ಸಾಲ ತೀರಿದ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ,ಸೆ.೧೩-ಗ್ರಾಹಕನೋರ್ವ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು (ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚುಕ್ತಾಗೊಳಿಸಿದ ೩೦ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳು, (ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ಎಆರ್‌ಸಿಗಳು, ಎಲ್‌ಎಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥದ ನಂತರ ೩೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಇಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ೫ ಸಾವಿರರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧, ೨೦೨೩ ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾಲಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
೨೦೦೩ ರಿಂದ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ (ಆರ್‌ಇ) ನೀಡಲಾದ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್‌ಇಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್?ಇಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಲದ ಖಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥದ ನಂತರ ೩೦ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಇಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್?ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಈ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಖಾತೆ ಇರುವ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರ್‌ಇಯ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.