ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯಗಳ‌ಮನವರಿಕೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಎಸ್ ವಿಭಾಗಸ ಧರ್ಮಸೇನಾ, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದಾರೆ