ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪರಿಚಯ.


ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸಿರಿಗೇರಿ ಜೂ11. ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಜೂ.8ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ತೆರೆದ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ  ಹೆಚ್. ಗಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಎಸ್ಐ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಣೆ, ದೂರುದಾರರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಣೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕೋಣೆ. ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ಕೋಣೆ, ಅನುಮಾನಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರಾಧಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.