ಸಚಿವ ಆನಂದಸಿಂಗ್ ಉಜ್ಜಿನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

ಕೊಟ್ಟೂರು ನ 17 :ತಾಲೂಕಿನ ಉಜ್ಜಿನಿ ಪೀಠದಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿವಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆನಂದ ಸಿಂಗ್
ಉಜ್ಜಿನಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೋತೆ ಸುಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಪೀಠಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.ಈಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೀಠದಿಂದ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿನಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತ್ರಿಲೋಚನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರೇ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂದು ರಂಭಾಪುರಿ ಮತ್ತು ಕೇದಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ.