ಸಂವಿಧಾನ ಬಳಗ ದಲ್ಲಿ ಪರಂ ಭಾಗಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಳಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರ‌ಮದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು