ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ..

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಯಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ