ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗೆ ಸಿದ್ದತೆ…

ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬೆಳದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ರೈತರು| ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ರೈತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ