ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ


ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸಂಡೂರು:ಮೇ: 16; ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ್ವರ 10ನೆ ತರಗತಿ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಉಚಾ.ಎ. ಶೇ: 87 ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿ. 86.40 ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು , ಅರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ 83.80% ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೀಜ್.ಅರ್. 83.40%, ಹೆಚ್.ಕೆ. ಶ್ರೇಯಾ 82.40%, ಸುಮಂತ.ಬಿ. 81.20%, ಮಧುಶ್ರೀ.ಅರ್. 81.20%, ಚಿರಾಗ್.ಪಿ. 81%, ವಿಕ್ರಾಂತ.ಅರ್. 81% ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಚಿದಂಬರ್ ನಾನಾವಟೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.