ಶೈಲಜಾ ಪಾಟೀಲಗೆ (ಕೊನೇಕ್ ) ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ

ಕಲಬುರಗಿ :ನ.17: ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಪಾಟೀಲ್(ಕೊನೇಕ್ ) ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ” ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಪೆÇೀರ್ಟ್ ಟು ಉಮೆನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರಷಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ : ಎ ಕೇಶ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಲಬುರಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ” ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ ನೀಡಿದೆ. ಡಾ. ಎಸ್. ಎಚ್. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.