ಶುರುವಾಯ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಹಂಚಿದರು ಇದೀಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.