ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಸಿದ್ದತೆ…

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾಳೆಯಿಂದ ೬ ರಿಂದ ೮ ನೇ ತರಗತಿಯ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು| ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.