ವೆಜ್ ಮೊಮೊಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಮೈದಾ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ
ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಲು:
೩ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ೩ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
೧ ಇಂಚಿನ ಶುಂಠಿ ೨ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
೪ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ
೧ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ೨ ಕಪ್ ಎಲೆಕೋಸು
ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಮೈದಾ
ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಮತ್ತು ಕನಿ? ೫ ನಿಮಿ?ಗಳ ಕಾಲ ಬೆರೆಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೀರನ್ನು
ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲೆಸಿ. ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ
ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ೩೦ ನಿಮಿ?ಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ೩ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿ, ೩ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ೧
ಇಂಚಿನ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ೨ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಹ,
೨ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯಿರಿ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ೧ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ೨ ಕಪ್ ಎಲೆಕೋಸು ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೈ
ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ೨ ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. ೩೦
ನಿಮಿ?ಗಳ ನಂತರ, ತಯಾರಾದ ಮೊಮೊಸ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು-
ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿ?ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಮೈದಾದೊಂದಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ
ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಅಂಚುಗಳನ್ನು
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಲ್ ರೂಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮೊಮೊಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
ಸ್ಟೀಮರ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಾಗಿಸದೆಯೇ
ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಮೊಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ೧೦-೧೨ ನಿಮಿ?ಗಳ ಕಾಲ
ಮೊಮೊಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೊಮೊಸ್
ಆನಂದಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.