ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ..

ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಯಿತು.ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದಾರೆ