ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಕೋಲಾರ,ಜೂ,೧೩-ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ, ಕೋಲಾರ ಜೂ: ೧೪ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಹಾಲಿ ಇರುವ ೬೬ಕೆವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ-ಅಡ್ಡಗಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ೬೬ಕೆವಿ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ೨೨೦ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ೬೬/೧೧ ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡZಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ, ಮರಸನಪಲ್ಲಿ, ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ, ಅವಗಾನಪಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲಾರಪಲ್ಲಿ, ಚೀಲೇಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳು.ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಯಲಪಾಡು, ಮುದಿಮೊಡಗು, ಸುಣ್ಣಕಲ್, ಆನೇಪಲ್ಲಿ, ಎಂ.ತುಮಲಪಲ್ಲಿ, ಜಿಂಕಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಮಂಜೇವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳು. ಅಡ್ಡಗಲ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಡ್ಡಗಲ್, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ, ಗನಿಬಂಡೆ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಪೆದ್ದೂರು, ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ, ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಮೋರಪಲ್ಲಿ, ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ. ಜೂನ್ ೧೪ ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಲಾರ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.