ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ

ಗುರುಮಠಕಲ್: ಚಂಡ್ರಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ೮ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ೧ ರಿಂದ ೫ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.