ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ…

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಹಾಗು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತಿ ಮೂಡ್ನಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ. ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ