ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಲು ವೀಕ್ಷಣೆ.

ಕೋರಮಂಗಲ ಪೋಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ಬಾಭರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ಡಿಸಿಪಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೋಷಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು