ವಂಚನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.