ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ

ಲಿಂಗಸುಗೂರ,ಮಾ.೦೭- ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ೦೭ ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ.
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವದು ಮೂಲಕ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಾರುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಕ್ರತ್ಯಗಳು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರು ಎಂದಿಗೂ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾರ ಈ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿದೆ.
ಹೋಲಿಕನಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೊಸದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಂಡುಯ್ಯುವದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಪಟ್ಟಣದ ೭ ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ, ಈರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯೆಶ್ರೀ, ಶಾರದಾ, ಶಿವಲೀಲಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಸುಜಾತಾ, ಚಿಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಂಜಾನ,ಪ್ರಿಯಾದರ್ಶಿನಿ, ಕೀರ್ತನ, ಚರಣ, ಅಪ್ಪು, ರಾಮಚರಣ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇದ್ದರು.