ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಲು..

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನೋ ಸೋಂಕಿನ ತಡೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು