ರೈತರು ಸ್ವಯಂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾರ್ಯ.ಸ್ಚಂದಿಸದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತ ದೂರು

ಎಮ್ಮಿಗನೂರು, ನ.17: ಕೊನೆಭಾಗದ ರೈತರು ಸ್ವಯಂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಹುಳು ತೆಗೆಯಲು ರೈತರೂ ಸೇರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್- ಜೆಸಿಪಿ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ.ವಿತರಣೆ (ಸೋಮಲಾಪುರ ಬಳಿ) ಭಾಗದ ಸೂಗುರು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ (7 ರಿಂದ 8 ಕಿ.ಲೋ) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಳದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅವರಿಸಿರು ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದ ಎರಡು ಕಡೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಮುಳ್ಳುಗಿಡ-ಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರು ಪೊದೆ ಕೂಡಿದು,್ದ ಕಾರಣ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡರಾಜು, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ, ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ನೂರಾರು ಎಕ್ಕರೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವುದು ಗಮನರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೇದ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಲವೆ ನೀರು ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ – ಹಗಲು ರೈತರ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟ್ : ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಲು ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರೀಯೆ ಸಹಕರಿಸದೇ ರೈತರಿ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. – ಎಸ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು. ನೀರು ಬಳಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಧ್ಯಕ ದೊಡ್ಡರಾಜು ಕ್ಯಾಂಪು.
ರೈತರಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತಿರುಪತಿಯ್ಯ,ಶಿವರಾಮರಾಜು,ನಾರಾಯಣರಾಜು,ರಾಮ ಚಂದ್ರಕ್ಯಾಂಪು, ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮನಕೇರಿ, ದೊಡ್ಡರಾಜು ಕ್ಯಾಂಪುನ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.
ಪೋಟೋ 01 ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಗುರು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಭಾಗದ ರೈತರು ಸ್ವಯಂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಹುಳು ತೆಗೆಯಲು ರೈತರೂ ಸೇರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್- ಜೆಸಿಪಿ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ