ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ದೆ

ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಸಪ್ರರ್ಶೆ ಸ್ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್