ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕು

ಒಡಿಶಾದ ಬಲಾಸೋರ್ ಬಳಿ‌ರೈಲು ಅಪಘಾತದಿಂದ 233 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ