ರಂಜಾನ್ ಆಚರಣೆ:

ಗುರುಮಠಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಪುಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಮರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲಂಗಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.