ಯೋಜನಾ ಮಾದರಿ: ಸೃಜಕಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನಾ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಉಜಿರೆ: ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತುತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಜಮುಖಿಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಜ್ಞಾನದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆಉಪಯುಕ್ತಯೋಜನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದೇಯೋಜನಾ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆಎಂದುಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎಸ್. ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.


ಅವರು ಸೋಮವಾರಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತುತಂತ್ರಜ್ಞಾನಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಯೋಜನಾ ಮಾದಿರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಒಟ್ಟು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಯೋಜನಾ ಮಾದರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ೩೨ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಡ್ರೋನ್‌ಆಧಾರಿತಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಲೇಸರ್ ಬೇಲಿ ಬಳಸಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಇತ್ಯಾದಿ ಹತ್ತು-ಹಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಅಶೋಕ್‌ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಡಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮತ್ತುಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖಆಕರ್ಷಣೆಯಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೂಕಾಲುಕೋಟಿರೂ.ಅನುದಾನ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಕಾಲೇಜಿಗೆಯೋಜನಾ ಮಾದರಿತಯಾರಿಗೆಒಂದೂ ಕಾಲು ಕೋಟಿರೂಅನುದಾನ ಮಂಜೂರುಮಾಡಿದ್ದುಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟುಯೋಜನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದುಎಂದುಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಟಿ. ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತುಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಉಜಿರೆ ಪರಿಸರದಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಉಚಿತಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಸೋಮವಾರಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.