ಯಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ..

ಯಲ್ಲೋಗ್ಯಾಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅನಾವರಣ.