ಮೋದಿ- ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್‍ಯ ಭೇಟಿ

ಚಿತ್ರಕೂಟ, ಅ.೨೮-ಶ್ರೀರಾಮನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತುಳಸಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ-ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಭೇಟಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮೂಕರಾದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಡ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇದು ಸಿಕೋಫಾನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ’ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಡ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೨೩೦ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ೩ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚರಿತ್ ಮಾನಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕೂಟ. ಚಿತ್ರಕೂಟ ಧಾಮವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಇದೆ.
ಮಂದಾಕಿನಿ ನದಿಯ ಒಂದು ದಂಡೆ ಯುಪಿಯ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಂಡೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಧಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.