ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಬುದ್ದ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.14- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು