ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ

ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನೆಡೆಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಡಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು