ಮಾನವರಿಂದಲೇ ಕೋವಿಡ್:ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ

ನವದೆಹಲಿ,ಏ.೧೦-ಕೋವಿಡ್ ಮಾನವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೂಲದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ವುಹಾನ್‌ನ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವೈರಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ಆನುವಂಶಿಕ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಮಾನವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವುಹಾನ್‌ನ ಹುವಾನಾನ್ ಸೀಫುಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನೆಲದ ಶೂನ್ಯ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕೂನ್ ನಾಯಿಗಳ ಮೂಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೊಂಗೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.