ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ನೆರವು…

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ ನಗರದ ಹಂಪಿನಗರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ರಾಜು ಅವರು ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದರು.