ಮಹಾಬೋಧಿ ಶಾಲೆಯು 100% ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು.ಮೇ.14:- ಅಃSಇ ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಮಹಾಬೋಧಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1972 ರಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬುದ್ಧರಕ್ಖಿತ ಭಂತೇಜಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಇಂದು, 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಃSಇ ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಮಹಾಬೋಧಿ ಶಾಲೆಯು 100% ಉತ್ತೀರ್ಣ ದರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೆÇೀಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.