ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ ಪದವಿ

ವಿಜಯಪುರ, ಡಿ.31-ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಗಂಗಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳರ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ Éಎ ಸೋಷಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಪ್ಸ್‍ನಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಮಂಗ್ ದ್ ಮಡಿವಾಳ್ಸ್ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಿಎಚ್‍ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ.
ಗಂಗಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಅವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಎಂ.ಪಿ.ಬಳಿಗಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗಂಗಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾರಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ನಾಂದೇವಗೌಡ ಕುಲಸಚಿವೆ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಜಿ.ತಡಸದ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.