ಮಳೆ ನಡುವೆ ನಾಗದೇವತೆಗೆ ಹಾಲೆರೆದ ಮಹಿಳೆಯರು

ಗುರುಮಠಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನಾಗದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದರು.