ಭೀಮ ನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆÇೀಷಣ ಮಾಸಾಚರಣೆ

ಯಡ್ರಾಮಿ:ಸೆ.21:ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮ ನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆÇೀಷಣ ಮಾಸಾಚಾರಣೆಯನ್ನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆÇೀಷಣ ಮಾಸಾಚರಣ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ನಗರ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ,ರುಕ್ಮಿಣಿ.ಎನ್, ರೇಣುಕಾ,ರಾಚಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು.