ಭೀಮ ಕವನ ಕುಸುಮ :

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಎಚ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು ‘ಭೀಮ ಕವನ ಕುಸುಮ’ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.