ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ನಮನ

ಪ್ರೊ, ಎಂ.ಡಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಡಿ ಎನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿದರು.