ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್-ಗೈಡ್ಸ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ

 ದಾವಣಗೆರೆ ನ. 14:  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ  55 ಕಬ್ಸ್, 53 ಬುಲ್‌ಬುಲ್ಸ್, 23 ಸ್ಕೌಟ್ಸ್, 19 ಗೈಡ್ಸ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2020 ರ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಗರ‍್ನರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್‌ಬುಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 202 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಛರ‍್ಮನ್‌ರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೌಜರವರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾರಾಣಿ ಇವರು ಮೆಡಲನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಮಾಸ್ರ‍್ಸ್, ಗೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್, ಕಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಫ್ಲಾಕ್ ಲೀರ‍್ಸ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಸ್ಟಾö್ಯಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.