ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು .