ಬೆಳೆ ಹಾನಿ,ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ನಾಶ

ಮಳೆಯಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಫಸಲು ಸಮೇತ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಗಜಾಪುರದ ರೈತ.