ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿತರಣೆ…

ತುಮಕೂರಿನ ಮಾರಿಯಮ್ಮನಗರದ ಯುವಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ೫೦೦ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ವಿತರಿಸಿದರು.