ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಮೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ