ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಸಾರಿಗೆ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ವಾಗುತ್ತಿದೆ| ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ