ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಊಟ ವಿತರಣೆ…

ಬಸವನಪುರ ವಾಡ್೯ನ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ಊಟ ವಿತರಣೆ.